Φωτογράφιση πιάτων για την επιχείρηση σπιτικού φαγητού Λεμόνι στην Καβάλα. Κρατήσαμε τα χρώματα του λεμονιού και χρησιμοποιήσαμε μια φρέσκια minimal σύνθεση για background, διατηρώντας έτσι μια φρέσκια αισθητική συνηφασμένη με το κλίμα της εποχής. Οι φωτογραφίες ζητήθηκαν για προβολή του μενού στο instagram και facebook του καταστήματος, καθώς και για την χρήση τους σε εφαρμoγές delivery.

Let's Talk

We are here to upgrade your business image and promote it correctly.