Φωτογράφιση των προϊόντων της εταιρείας Alumik, σε διαφορετικούς χώρους. Φωτογραφίζοντας τα έργα της, στον χώρο που αυτά τοποθετούνται, μπορεί να γίνει αντιληπτή η εναρμόνιση του προϊόντος με την ασθητική του σπιτιού και έτσι το αποτέλεσμα είναι πιο οικείο στον εκάστοτε πελάτη . Η εξιδείκευσή μας στον αρχιτεκτονικό χώρο, η φωτογραφική εμπειρία και η εμμονή μας με την λεπτομέρεια, είναι αυτά, για τα οποία μας επιλέγουν οι κατασκευαστές και οι αρχιτέκτονες για την προβολή των έργων τους.

Let's Talk

We are here to upgrade your business image and promote it correctly.