Παραγωγή δυο διαφημιστικών κλιπ για τις Aelia Luxury Suites, με στόχο την προώθηση των καταλλυμάτων στα social media. Το ένα κλιπ με έμφαση στους χώρους και τις παροχές των σουϊτών, ενώ το δεύτερο, πιο ανθρωποκεντρικό, με χρήση μοντέλων, επικεντρωμένο στην τουριστική εμπειρία που μπορεί να ζήσει ένα ζευγάρι στην περιοχή.

Aelia Suites Luxury

Aelia Suites Experience

Let's Talk

We are here to upgrade your business image and promote it correctly.